VisserInterim

Efficiency in uw zorgadministratie

VisserInterim: het concept

Visser Interim presenteer ik graag als een flexibel concept. Ik heb mijn roots in de zorgwereld liggen. Van binnenuit heb ik meerdere ziekenhuizen en koepelorganisaties in de zorg kunnen observeren. Deze ervaring, gecombineerd met mijn bedrijfseconomische achtergrond maakt dat ik mijzelf focus op efficiency in uw zorgadministratie gecombineerd met aandacht voor kwaliteit en continuïteit.

Efficiency, maar ook oog voor bijvoorbeeld opbrengstmaximalisatie door middel van het optimaal maar toch ook juist toepassen van definities en mogelijkheden die de DBC/DOT financieringssystematiek biedt. Bovenal heb ik als leidinggevende van grote administratieve afdelingen vorm gegeven aan het inrichten van efficiënt werkende zorgadministraties die gebruik maken van state-of-the-art mogelijkheden op het gebied van automatisering en informatisering. Meten is weten is een open deur maar doet nog steeds opgeld in de zorgadministratie. Kent u de profielen van uw zorgproducten? En weet u waarom deze afwijken van de normprofielen die de koepels gebruiken bij hun berekeningen? Is uw DOT-registratie zo ingericht dat de uitkomsten daarvan optimaal zijn? Dit zijn vragen die er toe doen en waarvan de antwoorden u een paar stappen verder brengt. 

Het concept Visser Interim is er niet op uit u maandenlang met de aanwezigheid van ‘een adviseur’ op te zadelen. Juist het scherp hebben van uw vraagstuk of probleem maakt dat er een gedegen plan van aanpak volgt met implementatie van de oplossing en de borging hiervan. Uiteraard doe ik dat niet alleen. Ik maak hiervoor gebruik van mijn netwerk van professionals op het gebied van onder andere ao/ic, ict en zorgfinanciering. Natuurlijk, mocht u dat wensen, kan ik voor een tijdelijke invulling van een opengevallen plek in uw organisatie zorgen. Of wanneer u door mij de zorgadministratie wilt laten herinrichten, kan dat ook. Veel belangrijker is dat wij samen tot een oplossing komen voor uw vraagstuk op het gebied van de uw zorgadministratie of één van de volgende aandachtsgebieden: een effectieve DOT-registratie in uw instelling, het berekenen van kostprijzen, analyse DOT-registratie, grouper en declaratieproces, implementatie van controlesoftware van bijvoorbeeld ValueCare, Notiz van Performation of CasemixCorrect.

VisserInterim

   Probleem - Analyse - Oplossing - Implementatie - Borging